preloader

Technická fotografia

Zachytíme architektúru v pohľadoch v akých ju nepoznáte. Nafotografujeme Vám interiéry a exteriéry Vašich budov, skladov, mestám a obciam ponúkame zachytenie ich pamiatok a svojrázneho koloritu, realizujeme krajinárske a panoramatické fotografovanie.

Pre umelcov poskytujeme reprodukcie obrazov, sôch a umeleckých diel s verným zachytením farieb.

Fotografujeme šperky, sklo, keramiku a iné náročné fotografické predlohy.